free site design templates

Belangrijke opmerking: de regels die op deze site worden genoemd zijn ondergeschikt aan de regels die door jullie docenten en school aan dit project worden gesteld, bijvoorbeeld in het lesmateriaal. Wanneer regels of stappen in het lesmateriaal van julie school afwijken van de regels en stappen op deze site, dan houd je je aan de regels van jullie school. 

BASISREGELS VAN HET PROJECT

WOORD VOORAF
De regels die op deze site worden genoemd zijn ondergeschikt aan de regels die door jullie docenten en school aan dit project worden gesteld, bijvoorbeeld in het lesmateriaal. Wanneer regels of stappen in het lesmateriaal van julie school afwijken van de regels en stappen op deze site, dan houd je je aan de regels van jullie school. 

DE
OPDRACHT
Bedenk en ontwerp met jouw groepje een fictief land. 
Bij het horen van deze opdracht denk je wellicht: 
"o, dat is lekker gemakkelijk. Ik kan toch van alles verzinnen want de docent kan toch niets fout rekenen. Want wat is goed of fout wanneer je iets zelf hebt bedacht?
Toch is Edufictie moeilijk dan je denkt. Dit komt doordat je je hersens moet laten samenwerken met je creativiteit. 

In het kort komt het op het volgende neer: 

1) BEARGUMENTEER TELKENS JULLIE KEUZE!!!
Leg dingen uit waarom ze zo zijn. Wanneer jullie niet kunnen beargumenteren kan de docent het ook niet goed beoordelen. 

2) DE VERBANDEN MOETEN LOGISCH ZIJN EN NIET IN TEGENSPRAAK MET ELKAAR.
Ook als jullie land minder realistisch is.
Twee onderstaande voorbeelden ( a en b) illustreren dit:  

a) Wanneer je een warm klimaat voor je land hebt bedacht, moet de kleding/mode van dat land er ook in dit klimaat passen. Je kunt dan niet ineens iedereen met dikke musten laten rondlopen.

b) Wanneer jullie land op aarde is gelegen en in de huidige tijd is gelden er de huidige natuurwetten. Dat betekent dat zwevende mensen er niet kunnen voorkomen omdat er thans sprake is van de aanwezigheid van zwaartekracht

3) ZORG VOOR EEN GOEDE BALANS IN DE ONDERDELEN: HERSENS, CREATIVITEIT EN HUMOR
(zie toelichting op deze pagina

4) HOUD JULLIE AAN DE REGELS VAN FATSOEN
Ondanks het feit dat jullie relatief veel vrijheid krijgen bij dit project dien jullie je toch te houden aan de algemene regels van fatsoen. Dit betekent dat jullie geen discriminatie gebruiken, geen scheldwoorden, sexueel getinte of andere beledigende woorden gebruiken. 

5) DE REGELS/CRITERIA VAN JULLIE SCHOOL ZIJN LEIDEND
Indien er op deze website staat dat jullie iets moeten maken (bijvoorbeeld een maquette van jullie land) en in het projectrooster is hier geen tijd/gelegenheid voor ingebouwd dan moet je je houden aan de afspraken / regels van jullie school. Deze website bevat geen lesmateriaal dat voor elke school kant en klaar beschikbaar is.