create a website for free
EDUFICTIE

Doelgroepen:

* voortgezet onderwijs (leerlingen & docenten)

* hoger onderwijs (PABO/lerarenopleidingen/ o.a.
geografische studies, ruimtelijke ordening, e.d.)

* bedrijven en instellingen

Inhoud:
Deelnemers bedenken een fictief land, planeet of regio en werken deze in groepsverband verder uit. Daarbij worden kennis en vaardigheden van diverse kennisgebieden betrokken.

Meer informatie over Edufictie op: www.edufictie.nl