free web maker

LANDSCHAP

Jeromo de la Monto

Jeromo de la Monto wilde niets liever dan president van een land zijn. Helaas leek dit voor hem in eerste instantie onrealiseerbaar. Er was immers geen land waar hij president van kon worden. 
Een andere baan die hem erg leuk lijkt is professor zijn aan een universiteit. Helaas bleek ook dat niet haalbaar....of toch wel? 
Hij besloot zijn eigen land en zijn eigen universiteit op te richten. Nu is hij zowel president als professor. Is zijn jongensdroom toch nog in vervulling gegaan. 

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg studeerde in 2001 af in gebiedsstudies (vroeger ook wel regionale geografie geheten). Gebiedsstudies was een onderdeel van de sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde af in geografie voor educatie (later geografie & communicatie gaan heten). 

In 2015 rondde hij in deeltijd de universitaire lerarenopleiding aardrijkskunde af. Hij is nu 1e graads onderwijsbevoegd. In het kader van deze opleiding volgde hij diverse bijvakken op het gebied van fysische geografie en duurzame ontwikkeling. 

Na het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid is hij zich nu aan het specialiseren in Edufictie als vorm van projectonderwijs. Tevens is hij (onbetaald) voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Geofictie
Voor meer informatie, kijk bij: www.edufictie.nl