free amp templates

STAP 1: BEPAAL DE LIGGING

De allereerste stap die je doet bij het maken van een fictief land is bepalen waar het land komt te liggen. De ligging is allesbepalend voor het vervolg. Alle andere kenmerken zijn afhankelijk van de locatiekeuze. 
Bij het bepalen van een locatie zul je allereerst de keuze moeten maken of het fictieve land op onze aarde komt te liggen of op een (onbekende) planeet. 

Ligt het fictieve land, net als Montenera, op onze bestaande aarde? Dan ben je beperkter in wat je kunt bedenken. Maar het is wellicht ook gemakkelijker omdat dan een aantal gegevens al bekend zijn, zoals klimaat in je land. Het kan echter ook een uitdaging zijn jezelf wat beperkingen op te leggen. Zo moet je bij een land op onze bestaande aarde rekening houden met veel plaatselijke factoren. Hierdoor leer je meteen over veel zaken die op aarde spelen. 

VOORBEELDLAND MONTENERA

Ik stelde mezelf de opdracht om een fictief land in de Atlantische Oceaan te ontwerpen. Dat bleek geen eenvoudige opgave. Wat wist ik eigenlijk over dat gebied?

Ik ben gestart met het raadplegen van een Oceanische Atlas van de Wereld. Hoe ziet de zeebodem er op die plek eigenlijk uit? Hoe lopen de golfstromem precies?

Al snel begon ik met het maken van schetsjes van mijn land. Probleem was dat ik iedere keer weer iets aan de vorm van mijn land wilde veranderen. Soms is dat frustrerend. Je ontdekt dan dat bepaalde dingen gewoon onwaarschijnlijk zijn in werkelijkheid, of gewoon geografisch niet kloppen. Je leert al doende tijdens je fictieve reis.