how to build a site

STAP 4: BESCHRIJF DE NATUUR

Schoolvakken die in deze stap van belang kunnen zijn: aardrijkskunde, biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde

Nadat je bij stap 1 de locatie van je land hebt bepaald kun je in stap 2 de natuurlijke kenmerken van het land beschrijven. De locatie bepaalt immers de natuurlijke omstandigheden. Zo zal een land dicht bij de evenaar een warmer klimaat hebben dan een land die dichter bij de polen ligt.

Punten die je zou kunnen beschrijven zijn:

* het landschap (bergen, vlakten e.d.)
* de klimaten die in het land voor komen
* de aanwezigheid van warme of koude golfstromen
* de aanwezigheid van meren of binnenzeeen 
* de aanwezige vegetatie (in relatie tot de landschappen)
* de aanwezige dieren (in relatie tot de landschappen)

VOORBEELDLAND MONTENERA

Nu de ligging van Montenera bekend is, was de volgende opdracht om veel te lezen over de plaatselijke klimaten en omstandigheden.
Aangezien Montenera vlak bij de Azoren ligt heb ik veel informatie over deze eilanden ingewonnen. Ook heb ik gebruik gemaakt van een Atlas der Oceanen om de oceaanbodem goed te bestuderen.

Montenera is gelegen net ten oosten van de mid-Atlantische rug. Hierdoor heeft het nogal wat vulkanische verschijnselen. Ook komen er hierdoor nogal eens aardbevingen voor.
Montenera is gelegen net ten oosten van de mid-Atlantische rug. Hierdoor heeft het nogal wat vulkanische verschijnselen. Ook komen er hierdoor nogal eens aardbevingen voor.

Het landschap is dus door vulkanische activiteit gevormd. Er zijn enkele, nog werkzame, vulkanen. Het land is bergachtig, vandaar de naam Montenera.

De Strutasaurus (dinosaurusvogel) is een vogelsoort die alleen in Montenera voor komt.