website maker

STAP 5: BESCHRIJF DE MENSELIJKE INVLOED

Nadat je bij stap 2 de natuurlijke kenmerken van je land hebt bepaald kun je in stap 3 de culturele kenmerken van het land beschrijven. Het gaat hierbij om wat de mens met het land en het landschap heeft gedaan. De locatie bepaalt immers ook de menselijke omstandigheden. 

Punten die je zou kunnen beschrijven zijn:

* hoeveel mensen wonen er in het land?
* wat is de hoofdstad?
* de lokale tradities en gebruiken / lokale cultuur
* de gesproken talen
* de lokale gerechten
* de politieke ontwikkelingen

Bij stap 3 zijn de volgende schoolvakken van belang: 

* Aardrijkskunde: bevolkingsdichtheid 
* Geschiedenis
Taalvakken: welke talen worden er in het land gesproken?(grammatica, woordenschat?) 
* cultureel-kunstzinnige vorming: welke culturele tradities zijn er *  * filosofie, maatschappijleer, muziek, 

VOORBEELDLAND MONTENERA

Al eeuwenlang staarden de inwoners van Montenera naar de vele vulkanen in hun land. De min of meer driehoekige vorm van deze bergen begon ze steeds meer op te vallen. Om die reden beschouwden ze de vorm 'driehoek' steeds meer als het symbool van hun land.