website maker

MONTENERA: LA LANDO DE LA VULCANOMONTOJ

Deze website gaat over het fictieve land Montenera, zogenaamd gelegen in de Atlantische Oceaan. Het is voor educatieve doeleinden ontworpen. Op deze site vind je informatie over Montenera, maar ook tips hoe je je eigen land kunt bedenken en ontwerpen.
Veel leerplezier gewenst!

Vriendelijke groet,

Jeromo de La Monto

President Montenera 
& geofictieprofessor aan de 'Montenera School of Edufiction'. 

PRESIDENT MONTENERA & GEOFICTIEPROFESSOR BEZOEKT NEDERLANDSE SCHOLEN

Even vluchten uit de wekelijkheid. Uit onze bestaande wereld.
Jeromo wilde vluchten uit de bestaande wereld. Hij werd ontdekkingsreiziger en kwam terecht in Montenera, een eiland in de Atlantsiche Oceaan (net boven de Azoren).


Maar de inwoners van Montenera sturen de president naar Nederland om als ‘geofictieprofessor’ les te geven over geofictie, het bedenken en ontwerpen van niet bestaande landen.